Privacy Verklaring

Keptin-jr.com is zich bewust dat u graag wil weten hoe uw gegevens worden gebruikt en gedeeld, en wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt om dat zorgvuldig en verstandig te doen. Deze kennisgeving beschrijft het privacybeleid van Keptin-jr.com. Door Keptin-jr.com te bezoeken, aanvaardt u en stemt u in met alles wat die in deze Privacykennisgeving wordt beschreven.

 • Verantwoordelijke voor persoonsgegevens
 • Welke persoonsgegevens verzamelt Keptin-jr.com over haar klanten?
 • Deelt Keptin-jr.com de informatie die zij ontvangt met anderen?
 • Hoe veilig zijn mijn gegevens?
 • Tot welke gegevens heb ik toegang?
 • Gebruiksvoorwaarden, kennisgevingen & herzieningen

 

Verantwoordelijken voor persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die worden verstrekt aan of verzameld door Keptin-jr.com is Keptin-Jr b.v. gevestigd te Raadhuisplein 27a, 2411 BD Bodegraven Nederland.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Keptin-jr.com over haar klanten?

De informatie die wij van u krijgen, helpt ons uw winkelervaring bij Keptin-jr.com te personaliseren en continu te verbeteren. Wij gebruiken de gegevens om bestellingen en betalingen te verwerken, producten en diensten te leveren, met u te communiceren over bestellingen, producten, diensten en acties, onze administratie bij te houden en in het algemeen uw rekeningen bij ons te onderhouden, content te tonen (zoals wensenlijsten en customer reviews), en om producten en diensten aan te bevelen waarvoor u belangstelling zou kunnen hebben. Ook gebruiken we deze gegevens om onze winkel en het platform te verbeteren, fraude of misbruik van onze website te voorkomen of op te sporen, en om derden in de gelegenheid te stellen technische, logistieke of andere functies namens ons uit te voeren. Wij verzamelen de volgende soorten gegevens:

 • Gegevens die u ons verstrekt: gegevens die u op onze website invult of op andere wijze verstrekt worden door ons ontvangen en opgeslagen.
 • Informatie uit andere bronnen: wij kunnen gegevens over u uit andere bronnen ontvangen en die aan onze accountgegevens toevoegen.

 

Deelt Keptin-jr.com de informatie die zij ontvangt met anderen?

Informatie over onze klanten is belangrijk voor onze bedrijfsactiviteiten. Het verkopen van dergelijke informatie behoort daar niet toe. Keptin-jr.com deelt klantengegevens uitsluitend zoals hieronder wordt beschreven en met Keptin-Jr b.v. en de door haar gecontroleerde dochtermaatschappijen die ofwel onderworpen zijn aan deze Privacykennisgeving ofwel een beleid hebben dat minstens evenveel bescherming biedt als het beleid dat in deze Privacykennisgeving wordt beschreven.

 • Derde Dienstverleners: Wij maken gebruik van andere ondernemingen en personen die namens ons bepaalde functies uitvoeren. Voorbeelden daarvan zijn het uitvoeren van bestellingen, leveren van pakjes, verzenden van post en e-mail, verwijderen van doublure-gegevens uit klantenlijsten, analyseren van gegevens, leveren van marketingsupport, leveren van zoekresultaten en links (waaronder betaalde vermeldingen en links), verwerken van creditcardbetalingen en klantenservice. Zij hebben toegang tot de persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun functies uit te voeren maar mogen ze niet voor andere doeleinden gebruiken. Voorts moeten zij de persoonsgegevens verwerken overeenkomstig deze Privacykennisgeving en zoals toegestaan ingevolge de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 • Overgang van ondernemingen: Bij de verdere ontwikkeling van onze onderneming kan het zijn dat wij winkels, dochtermaatschappijen of bedrijfsonderdelen kopen of verkopen. Bij dergelijke transacties behoren klantengegevens normaliter tot de overgedragen activa, maar blijven zij onderworpen aan de toezeggingen die zijn gedaan in enige reeds bestaande Privacykennisgeving (uiteraard tenzij de klant anderszins toestemming verleent). In het onwaarschijnlijke geval dat Keptin-Jr b.v. of nagenoeg al haar activa worden overgenomen zouden klantengegevens natuurlijk eveneens tot de overgedragen activa behoren.
 • Bescherming van Keptin-jr.com en anderen: Wij geven accountinformatie en overige persoonsgegevens af wanneer wij van mening zijn dat afgifte gerechtvaardigd is ter naleving van wetgeving, om onze Gebruiksvoorwaarden en overige overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Keptin-jr.com, onze gebruikers of anderen te beschermen. Hiertoe behoort het uitwisselen van gegevens met andere ondernemingen en organisaties ter voorkoming van fraude en beperking van kredietrisico’s. Hiertoe behoort vanzelfsprekend echter niet het verkopen, verhuren, delen of overigens openbaar maken van persoonlijk identificeerbare gegevens van klanten voor commerciële doeleinden op een wijze die strijdig is met de toezeggingen in deze Privacykennisgeving.
 • Met uw toestemming: in alle overige gevallen zult u een kennisgeving ontvangen indien informatie over u gegevens aan derden zou worden verstrekt en zult u de mogelijkheid hebben ervoor te kiezen die informatie niet te delen.

Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte in het kader van het delen van gegevens zoals hiervoor uiteengezet, zullen wij ervoor zorgdragen dat de gegevens worden doorgegeven overeenkomstig deze Privacykennisgeving en zoals toegestaan ingevolge de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

 • Wij streven ernaar de veiligheid van uw betaalgegevens tijdens doorgifte te beschermen door gebruik te maken van Secure Sockets Layer (SSL) software, die de door u verstrekte gegevens versleutelt.
 • Het is belangrijk dat u zich beschermt tegen ongeautoriseerde toegang tot uw wachtwoord en uw computer. Vergeet daarom niet u af te melden wanneer u klaar bent met het gebruik van een gedeelde computer.

 

Tot welke gegevens heb ik toegang?

Keptin-jr.com geeft u toegang tot een uitgebreide hoeveelheid gegevens over uw account en uw contacten met Keptin-jr.com met het (daartoe beperkte) doel om die gegevens in te kunnen zien en, in bepaalde gevallen, bij te werken.

 

Gebruiksvoorwaarden, kennisgevingen & herzieningen

Als u een zorg heeft over de privacy bij Keptin-jr.com, dan kunt u ons e-mailen met een gedetailleerde beschrijving van de kwestie; wij zullen dan trachten deze voor u op te lossen. Onze onderneming verandert doorlopend en ook onze Privacykennisgeving en de Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden zullen veranderen. Wij kunnen u van tijd tot tijd een e-mail sturen om u te wijzen op onze kennisgevingen en voorwaarden (tenzij u ons heeft aangegeven daar geen prijs op te stellen) maar het is raadzaam onze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van recente wijzigingen. Tenzij anders is vermeld, is onze huidige Privacykennisgeving van toepassing op alle gegevens die wij over u en uw account hebben. Wij staan voor de beloftes die wij doen, en zullen nooit wezenlijk ons beleid en onze praktijken veranderen op een wijze die minder bescherming biedt aan reeds verzamelde klantengegevens zonder de toestemming van de betrokken klanten.